måndag 25 februari 2013

SUPERUNDERSÖKARVECKA!

Under den här veckan ska vi tillsammans med Emelie, skolbibliotikarie, klämma, känna, lukta, utforska, vara källkritiska och i slutet av veckan ska vi alla bli Superundersökare.


"Nosa på nätet" heter satsningen som Statens medieråd, skolverket och EU- projektet Det unga Internet, tagit fram för att ge både pedagoger och barn ett kritiskt förhållningssätt till internet. Media i olika former används av allt fler och yngre barn och då är det viktigt att bli medvetna internetanvändare.


Förberedelser


Vi började veckan med en liten teater utifrån boken, där Emma träffar på Snytkorven i ett dataspel. Snytkorven kommer från en hel familj med superundersökare. Emma vill också bli en superundersökare och Snytkorven hjälper henne till att lyckas.
   Fantastiska Snytkorven
 Som är gjord av syslöjdslärare Barbro.
 
 
I morgon ska vi utforsta våra sinnen, lukt och känsel, som är nästa steg på vår resa till att bli SUPERUNDERSÖKARE!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar