torsdag 4 oktober 2012

Monster finns faktiskt.


 "Monster finns faktiskt" är en fantastisk bok som ger upphov till många diskussioner bland eleverna.
Efter att ha läst och pratat om boken fick barnen göra sina egna monster av stenar som de själva plockat. De fick måla dem, och pynta dem som de ville.


 Så här blev resultatet!