torsdag 28 februari 2013

Det är kul att undersöka!

Vidare i vårt arbete för att bli Superundersökare skulle vi lära oss att ställa en hypotes och sedan undersöka om detta stämde eller ej.

Hur ska vi veta om någonting flyter eller sjunker? Vad är det vi behöver för att ta reda på detta? Jo vi behöver en balja med vatten i, och saker som vi ska lägga ner i vattnet.
 
Eleverna fick välja vad de ville i klassrummet, när de valt fick de lägga sakerna på hypotespappret, antingen på rutan sjunker eller flyter.
 
Sedan var det dags att testa!
 

 
 
 
 
Stämde deras hypotes eller inte? Varför sjönk/flöt den? Nu skulle de lägga saken på den rutan med det rätta svaret. 

Prinsessan och Häxan

Det är mycket viktigt att arbeta med elevernas ordförråd och ännu mer att få dem till att utveckla sin fantasi.
Vi lånade några händelsetärningar (tärningar med olika bilder på) men innan vi använde dem så läste vi ”Sköldpaddan och Haren” som är en fabel från Somalia. Vi diskuterade hur en saga är uppbyggd, att det ska finnas en början en mitt och ett slut.
Vi kom överrens om att sagan skulle böra med ”Det var en gång…”
Ett barn började slå den första tärningen som visade en prinsessa. Sagan hade börjat! Sedan var det nästas tur.
Tillslut hade vi en färdig saga som barnen döpte till ”Prinsessan och Häxan”


Vi bestämde oss för att rita bilder till sagan och även göra en ljudinspelning.

 
 

Miniutflykt

Ibland är det både skönt och nyttigt med lite miljöombyte, så idag på lunchrasten bestämde vi oss för att gå iväg till Sofiaparken för att leka och spela lite fotboll.

tisdag 26 februari 2013

fort. Superundersökarvecka

Nästa steg för att bli superundersökare är att utforska våra sinnen, lukt och känsel.

Eleverna delades in i två mindre grupper. I den ena gruppen fick de luka i olika burkar och sedan försöka lista ut vad det var. I den andra gruppen skulle de ha händerna bakom ryggen och försöka känna och beskriva vad det var de hade i händerna. Om det var hårt, mjukt, slemmigt, vasst osv. Efter att alla har fått känna, klämma, lukta och gissa samlades vi allihop för att berätta vad det var dem hade känt och luktat på. Hade de gissat rätt?


Spökskrivning

Spökskrivning är en viktig del av processen att lära sig skriva och att bli en god läsare. Eleverna fick sitta två och två som ökar deras samarbetsförmåga och även ger upphov till samtal eleverna emellan. Tillsammans fick de tänka ut vad de skulle skriva, hur båda orden och bokstäverna låter och ser ut. Om de fastnade vid ett ord fick de ljuda och lista ut hur de skulle skriva. 

måndag 25 februari 2013

SUPERUNDERSÖKARVECKA!

Under den här veckan ska vi tillsammans med Emelie, skolbibliotikarie, klämma, känna, lukta, utforska, vara källkritiska och i slutet av veckan ska vi alla bli Superundersökare.


"Nosa på nätet" heter satsningen som Statens medieråd, skolverket och EU- projektet Det unga Internet, tagit fram för att ge både pedagoger och barn ett kritiskt förhållningssätt till internet. Media i olika former används av allt fler och yngre barn och då är det viktigt att bli medvetna internetanvändare.


Förberedelser


Vi började veckan med en liten teater utifrån boken, där Emma träffar på Snytkorven i ett dataspel. Snytkorven kommer från en hel familj med superundersökare. Emma vill också bli en superundersökare och Snytkorven hjälper henne till att lyckas.
   Fantastiska Snytkorven
 Som är gjord av syslöjdslärare Barbro.
 
 
I morgon ska vi utforsta våra sinnen, lukt och känsel, som är nästa steg på vår resa till att bli SUPERUNDERSÖKARE!


fredag 15 februari 2013

Man måste leka!

En viktig del av verksamheten i förskoleklassen är faktiskt leken. Att leka in kunskap är både roligt och effektivt. Barnen har både möjlighet till språk- och mattelekar och fri lek.
Musik


Varje fredag har båda klasserna musik tillsammans. Vi sjunger olika gengrer med mycket rörelser.


 

 

torsdag 14 februari 2013

Äntligen!

Äntligen har vi fått fart på bloggandet! Det här ska bli mycket spännande och roligt att dela med oss av vår verksamhet.

Först och främst lägger vi upp det som vi har gjort under förra terminen (ht12).

 
Klass FB