tisdag 20 november 2012

Rim

Vi i förskoleklasserna arbetar mycket med språk, både genom Bornholmsmodellen, med språklekar, och Kiwi metoden.

Här har vi pratat om rim. Vi började med att placera ut olika föremål på matten, därefter fick barnen berätta vad de olika sakerna heter och vilka som rimmar.
 Sedan fick de ut vars ett papper där de skulle dra steck mellan de föremål som rimmar.